ASIAKIRJAT


Alta löydät asiakirjaesimerkkejä.
Mikäli et löydä etsimääsi, otathan yhteyttä.

Edunvalvontavaltuutus


Edunvalvontavaltuutus on määrämuotoinen asiakirja, jonka avulla varmistat että asiasi hoidetaan tahtomallasi tavalla sellaisissa tilanteissa, kun et itse pysty ilmaisemaan omaa tahtoasi. Asiakirja vahvistetaan vasta sillon kun sitä tarvitaan. Edunvalvontavaltuutettua valvoo digi- ja väestövirasto (ent. Maistraatti).

Mietithän valmiiksi kuka tai ketkä ovat sopivia ja luotettavia henkilöitä hoitamaan sinun asioitasi. Asiakirjaan tarvitaan myös kaksi esteetöntä todistajaa. Ollessasi oikeustoimikelpoinen sinulla on aina oikeus muuttaa mieltäsi edunvalvontavaltuutuksen suhteen.

Hinta: 180€

Toimin myös edunvalvontavaltuutettuna. Palvelusta veloitan 100€ jokaiselta alkavalta kuukaudelta valtuutuksen voimassaolon ajalta.

Hoitotahto


Hoitotahto on tahdon muodossa oleva asiakirja, eikä se sido hoitohenkilökuntaa, mutta se on otettava huomioon tehtäessä sinua koskevia päätöksiä.

Kattavalla hoitotahdolla ilmaiset oman tahtosi terveyteesi, hoivaan ja huolenpitoon liittyvissä asioissa. Mietithän valmiiksi kuka tai ketkä ovat sopivia ja luotettavia henkilöitä päättämään sinun hoitoosi liittyvistä asioista.

Hinta: 100€ (Edunvalvontavaltuutuksen yhteydessä ilmainen).

Testamentti


Testamentti on tahdonilmaisu siitä, miten henkilö haluaa omaisuutensa jaettavan kuoleman jälkeen. Autan sinua laatimaan tahtosi mukaisen testamentin.

Hinta: 200€

Huoltotestamentti


Omalle alaikäiselle lapselle voi testamentilla määrätä huoltajan sellaisen tilanteen varalta, että huoltajat tai ainut huoltaja kuolee. Huoltotestamentti ei ole viranomaisia sitova, mutta sillä on suuri merkitys uutta huoltajaa määrättäessä.

Hinta: 100€

Perukirja


Perunkirjoitus on tehtävä jokaisen Suomessa vakinaisesti asuneen kuollessa, riippumatta jäämistön suuruudesta. Perukirja on osa pesänselvitystä sekä perinnönjakoa ja sen tietojen perusteella toimitetaan perintöverotus. Vainajan jäämistönhoidosta vastaavalla on pääsäännön mukaan perunkirjoituksen toimituttavuusvelvollisuus. Hänen tulee myös valita perukirjaa varten kaksi uskottua miestä.

Perukirja sisältää sekä osakas- että omaisuusluettelon. Perukirjan osakasluettelon voi vahvistaa Digi- ja väestövirastossa, jotta voidaan varmistaa, että kaikki pesän osakkaat ovat siihen oikein merkitty. Kuolinpesän asioidenhoito on helpompaa silloin, kun perukirjan osakasluettelo on vahvistettu. Omaisuusluetteloa ei vahvisteta.

Perukirja tulee toimittaa Verohallintoon kuoleman jälkeisen kolmen kuukauden aikana. Perunkirjoitusajan pidennystä voi hakea Verohallinnosta, mutta se on tehtävä ennen alkuperäisen määräajan umpeutumista. Mikäli kuolinpesässä on alaikäinen osakas, on perukirjasta toimitettava jäljennös Digi- ja väestötietovirastoon.

Mikäli perukirjan laatiminen laiminlyödään tai jos se on huolimattomasti laadittu, perintöverotus toimitetaan arvioverotuksena. On siis erityisen tärkeää, että perunkirjoitus tulee hoidettua ajoissa ja oikealla tavalla.

Hinta: 420€