Palvelut

Palveluista yleisesti

Asiakirjat


Laadin monipuolisesti perheoikeudellisia sopimuksia, sekä muita asiakirjoja. Tällä välilehdellä on listattuna esimerkkejä tekemistäni asiakirjoista. Mikäli et löydä etsimääsi otathan minuun yhteyttä. Tiesithän, että ollessasi oikeustoimikelpoinen, sinulla on oikeus muuttaa tahdonilmaisuasi taikka perua se kokonaan.


Vastineet


Jos olet joutunut kokemaan epäoikeudenmukaisuutta yrityksen tai julkisen tahon toimesta autan sinua laatimaan reklamaation. Mikäli olet saanut vaateen, autan sinua vastaamaan siihen laatimalla vastineen. Reklamaatioiden ja vastineiden laatimisessa jokaisella sanalla on merkitystä ja totuudenmukaisuus on ehdoton.

Muut toimeksiannot


Hakemusten tekeminen on monesti työläs ja aikaa vievä projekti. Voit delegoida hakemusten teon ja selvitystyön minun hoidettavakseni. Esityö sinun on kuitenkin hyvä valmistella ensin mahdollisimman hyvin. Tältä välilehdeltä löydät esimerkkejä tekemistäni muista toimeksiannoista.