Vastineet

VASTINEET


Vastine


Perehdyn asiaasi asianmukaisella vakavuudella ja ammattimaisella otteella, sinua kuunnellen. Yritetään yhdessä päästä riita-asiassa yhteisymmärrykseen vastapuolen kanssa.

Reklamaatio


Aina ennen yhteydenottoa kuluttajaneuvontaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä yritykseen, jonka kanssa kauppa on syntynyt.

Hoidan puolestasi reklamaatioasian aloituksen, joten sinun tehtäväksesi jää ainoastaan tositteiden toimittaminen ja tapahtumien kulun kertominen.